• SODES 2017 EK ÇAĞRI FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU VE PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TARAFINDAN İMZALANDI
 • MERSİN VALİLİĞİ SODES KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN PROJE KOORDİNATÖRLERİ VE YÜRÜTÜCÜLERİNE YÖNELİK SODES 2017 2.DÖNEM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
 • SÜREÇ VE YÖNTEM ODAKLI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ-2 SONA ERDİ.
 • 2017 YILI SODES PROJELERİ AÇIKLANDI
 • 2017 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) EK PROJE TEKLİFLERİ ÇAĞRISI AÇILDI.
 • SÜREÇ VE YÖNTEM ODAKLI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ-2
 • SÜREÇ VE YÖNTEM ODAKLI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ SONA ERDİ
 • SÜREÇ VE YÖNTEM ODAKLI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • TÜRKİYE’NİN İLK ve TEK GÜDÜMLÜ SODES PROJELERİ MERSİN'DE HAYATA GEÇİRİLİYOR
 • 2017 SODES BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VALİ ÇAKACAK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
 • 2017 YILI SODES PROGRAMI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
 • 2017 YILI SODES PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI